Sai sót

Giám đốc tài chính nói với anh kế toán mới tuyển:

– Anh lập cho tôi bản thu – chi của công ty. Tôi không muốn có sai sót nhỏ nào nên anh hãy kiểm tra 3 lần cho chắc. Nhớ chưa!

– Dạ! tôi nhớ rồi.

Ngày hôm sau, anh kế toán tới văn phòng sếp, chồng một chồng hồ sơ.

– Anh có nhớ cộng đi cộng lại đúng 3 lần chưa?

– Dạ, có. Vì thế tôi mới trình sếp 3 kết quả khác nhau.

– !?!

Tư vấn – Thiết kế Cung cấpLắp đặt – Bảo dưỡng:
Thiết bị thể dục thể thao ngoài trời tại các Công viên, Trường học, Sân chơi, Thao trường huấn luyện, Sân tập thể thao…
Thiết bị sân chơi trẻ em (Tổ hợp cầu trượt, Thú nhún các loại, dụng cụ thể chất) cho các trường học, sân chơi cộng đồng, khu đô thị..