Vivado @ Vinhomes Royal City

THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Dự án: Vinhomes Royal City
  • Địa điểm: Vinhomes Royal City, Thanh Xuân, Hà Nội.
  • Chủ đầu tư: VINGROUP
  • Thời gian hoàn thành: Tháng 5/2014
  • Thiết bị: Thiết bị TDTT ngoài trời, sân chơi trẻ em.
  • Thiết kế – Cung cấp – Lắp đặt: VIVADO Co.Ltd
Hình ảnh liên quan