Sân chơi cộng đồng TT Sóc Sơn

Dự án: Sân chơi công cộng
Địa điểm: Vườn hoa thị trấn Sóc Sơn
Chủ đầu tư: Huyện Đoàn thanh niên CS Hồ Chí Minh
Thời gian hoàn thành: Tháng 11/2018
Thiết bị: Thiết bị TDTT ngoài trời.
Thiết kế – Cung cấp – Lắp đặt: VIVADO Co.Ltd

Hình ảnh liên quan