TRƯỜNG MẦM NON LÝ CÔNG UẨN

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án: Sân chơi ngoài trời, trường mầm non Lý Công Uẩn
Địa điểm: Thị xã Từ Sơn, Thành Phố Bắc Ninh
Thời gian hoàn thành: Tháng 8/2017
Thiết bị: Tổ hợp cầu trượt; tổ hợp lưới, bập bênh, thú nhún.
Thiết kế – Cung cấp – Lắp đặt: VIVADO Co.Ltd

Hình ảnh liên quan