Trung tâm TDTT làng Bát Tràng (Gia Lâm – Hà Nội)

THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Dự án: Sân chơi cộng đồng làng gốm Bát Tràng
  • Địa điểm: Trung tâm TDTT làng Bát Tràng, xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
  • Nhà tài trợ: Họ Lê – Hội đồng hương Bát Tràng
  • Thời gian hoàn thành: Tháng 1/2017
  • Thiết bị: Các thiết bị TDTT ngoài trời
  • Thiết kế – Cung cấp – Lắp đặt: VIVADO JSC
Hình ảnh liên quan