Nghe điện thoại

Ở nhà ga, một bà già cầm chiếc điện thoại nói với mấy thanh niên bên cạnh:

– Anh nào gọi hộ cho tôi theo số này với, tôi không biết phải xoay xở làm sao với cái điện thoại của tôi!

– Một thanh niên nhanh nhảu bước tới: Đơn giản lắm, bà để cháu hướng dẫn bà một lúc là được ngay!

– Anh ta cầm điện thoại của bà già, nhưng gọi mãi vẫn không được, lúc này bà già mới nói:

– Tôi đã bảo mà, máy hết tiền rồi, xoay xở khó lắm!

Thú nhún VIVADO/Tổ hợp cầu trượt VIVADO/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Trẻ em)/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Người lớn)/ Thiết bị TDTT Công viên/Thiết bị TDTT Trường học/Thiết bị TDTT doanh trại/Sân chơi cộng đồng/