Mơ ước có đôi

Trong giờ học, cô giáo hỏi học sinh nữ.

– Sau này em muốn trở thành người như thế nào?

– Em muốn trở thành người mẹ.

– Tốt, thế còn em?

Cô quay sang hỏi một học sinh nam.

– Em sẽ giúp bạn ấy thành người mẹ.

– !!!