Thuốc tốt !

Chăm sóc chồng ốm nặng, cô vợ sụt sùi hỏi:
– Anh thấy trong người thế nào?

– Mấy hôm nay em bớt nói, thần kinh anh đã ổn định dần, đỡ co giật.

!!!!!!!?

Thú nhún VIVADO/Tổ hợp cầu trượt VIVADO/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Trẻ em)/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Người lớn)/ Thiết bị TDTT Công viên/Thiết bị TDTT Trường học/Thiết bị TDTT doanh trại/Sân chơi cộng đồng/