Kiêng

– Xin báo cho 113 gấp. Tôi ở số nhà… Căn hộ của tôi vừa bị kẻ gian bẻ khoá, chúng đã lấy sạch tiền, vàng…

– Ông và gia đình bình tĩnh và cố giữ nguyên hiện trường. Chúng tôi sẽ đến ngay.
– Ấy, từ từ cũng được, qua mồng 1 các ông hãy đến, nhà tôi vẫn kiêng người lạ xông đất.