Không thấy mỏi tay

Bệnh nhân hỏi bác sĩ nha khoa: “Anh không thấy mỏi khi đưa tay hoài kiểm tra răng tôi sao?”.

Bác sĩ nha khoa:

– Tôi tưởng tượng đưa tay vào ví của anh thôi mà.

– !!!!!

Thú nhún VIVADO/Tổ hợp cầu trượt VIVADO/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Trẻ em)/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Người lớn)/ Thiết bị TDTT Công viên/Thiết bị TDTT Trường học/Thiết bị TDTT doanh trại/Sân chơi cộng đồng/