Nói khoác

Trong một chuyến bay gồm có 3 người ! 1 người VN, một người Pháp và 1 người Mỹ. Viên phi cơ trưởng yêu cầu mọi người vứt bỏ những gì không cần để chuyến bay cất cánh nhanh hơn. Người Mỹ quăng ra ngoài 1 valy toàn là USD và nói: “Nước tao có nhiều USD nên tao không cần, nó là đồ thừa thãi ” Người Pháp quăng ra ngoài một bì kim cương và nói: “Nước tao cũng có nhiều kim cương nên tao cũng chẳng cần. ” Người Việt Nam chẳng nói gì, bước ra ngoài quăng 2 tên Mỹ và Pháp xuống dưới. Viên Phi Cơ trưởng hỏi tại sao thì người VN nói rằng: “Ở nước tôi còn nhiều mấy thằng xạo như vầy lắm”.