Học ngoại ngữ

2 cầu thủ Sagna và Podolski phải đi thi lại môn tiếng Anh vì khả năng tiếng chưa đáp ứng yêu cầu của đội bóng Arsenal.
Khi thi xong 2 chàng gặp nhau:
Sagna chán nản: Hừ, học xong từng ấy năm dến bây giờ tao mới biết hello có 2 chữ “l”.
Podolski tiếp lời: thế thì mày vẫn còn hơn tao, mặc dù là người Đức nhưng đến bây giờ tao mới biết Mac – Anghen không phải là một người!

Thú nhún VIVADO/Tổ hợp cầu trượt VIVADO/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Trẻ em)/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Người lớn)/ Thiết bị TDTT Công viên/Thiết bị TDTT Trường học/Thiết bị TDTT doanh trại/Sân chơi cộng đồng/