Cuộc thi gan dạ

Thế giới mở một cuộc thi gan dạ gồm có 3 nước tham gia: Việt Nam, Mỹ, Nhật Bản. Người Mỹ lấy súng bắn vào đầu mình. Người Nhật lấy kiếm tự rạch bụng mình. Người Việt Nam lấy quả bom ra và ngồi cưa. Trọng tài tuyên bố: Việt Nam thắng!!! Cuộc thi thứ 2 mọi người nghe chắc hiểu rồi, vì 2 thằng kia lăn ra chết hết rồi còn đâu nữa mà thắng