Bệnh Nan Y Của Phụ Nữ

Một cô gái đi khám bệnh.

– Thưa bác sĩ, em bị chứng bất lực.

– Triệu chứng thế nào?

– Em không thể từ chối bất cứ lời tán tỉnh nào.

Thú nhún VIVADO/Tổ hợp cầu trượt VIVADO/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Trẻ em)/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Người lớn)/ Thiết bị TDTT Công viên/Thiết bị TDTT Trường học/Thiết bị TDTT doanh trại/Sân chơi cộng đồng/