Thích con gái

Ở nhà hộ sinh, người đàn ông vò đầu bứt tóc nóng ruột đi đi lại lại trong phòng đợi. Chợt có một cô y tá bước ra nói với ông ta: