4 lý do để trở thành trọng tài

– Bạn yêu thích bóng đá, nhưng không hoàn toàn nắm vững về các quy định.

– Bạn muốn được chạy trong mọi thời tiết (nắng, mưa, gió, tuyết…)

– Bạn yêu thích âm thanh và muốn lạm dụng nó thay cho lời nói.

– Khi bạn đưa ra những quyết định dù đúng hoặc sai, người khác phải tuân theo.