Vương quốc không mặc quần áo

Một trọng tài bóng đá đi du lịch lạc vào vương quốc toàn nữ giới. Ở đây, chẳng có ai mặc quần áo và ông cũng không được ngoại lệ.
Khi người ta đưa ông đến gặp nữ tộc trưởng, bà ta nói:
– Ông làm nghề trọng tài bóng đá đúng không?
– Sao bà đoán giỏi vậy?
– Có gì đâu, lúc nào ông cũng kè kè cái còi thế kia thì ai chẳng đoán ra.

Thú nhún VIVADO/Tổ hợp cầu trượt VIVADO/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Trẻ em)/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Người lớn)/ Thiết bị TDTT Công viên/Thiết bị TDTT Trường học/Thiết bị TDTT doanh trại/Sân chơi cộng đồng/