Về ngay

Susu khóc nức nở với bạn gái:
– Leo là một tay đê tiện.
– Hắn ta làm gì cậu vậy? – Người bạn lo lắng hỏi.
– Tối hôm nọ hắn đến tặng tớ một bông hồng và nói: “Anh đến nhà bạn anh xem xong trận khai mạc World Cup là anh về ngay. Anh xin thề sẽ lại có mặt bên em khi bông hồng này bắt đầu héo”. Thế rồi anh ta mất tăm từ lúc đó đến bây giờ.
– Còn bông hồng thì đã héo tàn?
– Không, đó là một bông hồng giấy.