Triết học

Hiệu trưởng xem bản dự trù văn phòng phẩm của khoa lý, thở dài bảo chủ nhiệm khoa:

– Tại sao khoa vật lý luôn đòi hỏi những thứ đắt tiền thế? Khoa Toán chẳng hạn, chỉ xin tiền mua giấy, bút chì và tẩy!

Suy nghĩ một chút, ông hiệu trưởng nói thêm:

– Khoa triết còn xin ít hơn nữa. ngay cả tẩy, họ cũng không cần.

Tư vấn – Thiết kế Cung cấpLắp đặt – Bảo dưỡng:
Thiết bị thể dục thể thao ngoài trời tại các Công viên, Trường học, Sân chơi, Thao trường huấn luyện, Sân tập thể thao…
Thiết bị sân chơi trẻ em (Tổ hợp cầu trượt, Thú nhún các loại, dụng cụ thể chất) cho các trường học, sân chơi cộng đồng, khu đô thị..