Trị giá

Hai cổ động viên nói chuyện với nhau trên khán đài:

– Có phải ông huấn luyện viên kia có giá 3 triệu bảng phải không?
– Phải.
– Nhưng mình thấy ông ta chẳng làm gì trên sân cả?!

– Thế cậu không biết gì về bất động sản hay sao?