Tìm lại được

Trong một cuộc họp báo của ngành thể thao Scotland, quan chức thể thao thông báo:

– Sau 3 tháng tạm nghỉ, đội bóng bàn sẽ tập luyện trở lại để thi đấu.

– Nghĩa là các anh đã tìm lại được quả bóng? – Có tiếng ai đó hỏi.