Sân chơi khu Hoa Phượng 2 – VINHOMES RIVERSIDES, Long Biên, Hà nội

THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Dự án: Sân chơi trẻ em ngoài trời
  • Địa điểm: Khu Hoa Phượng 2, Vinhomes Riversides
  • Chủ đầu tư:  Vingroup
  • Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2014
  • Thiết bị: Các thiết bị Sân chơi trẻ em ngoài trời. Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO.
  • Thiết kế – Cung cấp – Lắp đặt: VIVADO Co.ltd
Hình ảnh liên quan