Sân chơi Cụm 7 – Tứ Liên, Tây Hồ

THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Dự án: Sân chơi cộng đồng
  • Địa điểm: Cụm dân cư số 7, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội.
  • Chủ đầu tư: Hội Liên hiệp thanh niên, Đoàn Thanh Niên Quận Tây Hồ
  • Thời gian hoàn thành: Tháng 10/2018
  • Thiết bị: Thiết bị sân chơi trẻ em KAIQI.
  • Thiết kế – Cung cấp – Lắp đặt: VIVADO Co.Ltd
Hình ảnh liên quan