Korean International School Hanoi

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án: Khu vận động thể chất – Trường Hàn Quốc Hà Nội
Địa điểm: Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Chủ đầu tư: Đại Sứ Quán Hàn Quốc Tại Việt Nam
Thời gian hoàn thành: Tháng 6/2016
Thiết bị: Thiết bị TDTT ngoài trời.
Thiết kế – Cung cấp – Lắp đặt: VIVADO JSC

Hình ảnh liên quan