Sân chơi cộng đồng KĐT Sparks – Dương nội, Hà đông, Hà nội

THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Dự án: Sân tập TDTT cộng đồng
  • Địa điểm: Chung cư SPARK CITY KĐT Nam Cường, Hà Đông, Hà Nội
  • Chủ đầu tư:  BQT khu chung cư
  • Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2013
  • Thiết bị: Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO.
  • Thiết kế – Cung cấp – Lắp đặt: VIVADO Co.ltd
Hình ảnh liên quan