Sân chơi cộng đồng Tổ 5 Gia Thụy – Long Biên

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án: Sân chơi cộng đồng Tổ dân phố
Địa điểm: Cụm dân phố số 5, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội
Chủ đầu tư: Chi Bộ, BQL tổ dân phố số 5 P. Gia Thụy
Thời gian hoàn thành: Tháng 7/2017
Thiết bị: Thiết bị TDTT ngoài trời.
Thiết kế – Cung cấp – Lắp đặt: VIVADO Co.Ltd

Hình ảnh liên quan