GVI Việt Nam đồng hành cùng VIVADO

  • VIVADO đồng hành cùng các dự án thiện nguyện của GVI Việt Nam từ năm 2015 tại các trường học thuộc huyện Bắc Hà, Sapa (Lào Cai). https://www.glocalventures.org/about-overview
Hình ảnh liên quan