Gần 6.450 tỷ đồng để phát triển thể lực, tầm vóc người Việt

Vừa qua, Bộ VH-TT&DL đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về phổ biến và triển khai Đề án tổngthể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030 (Đề án 641). Đây là lần đầutiên Việt Nam có một đề án về phát triển thể lực, tầm vóc góp phần cải tạo giống nòi. Chính vì thế,Hội nghị đã thu hút sự chú ý của đông đảo các nhà khoa học, các bộ, ngành… Phát biểu tại hộinghị, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Lê Khánh Hải nhấn mạnh: “Đề án tổng thể phát triển tầm vóc, thể lực Việt …

Vừa qua, Bộ VH-TT&DL đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về phổ biến và triển khai Đề án tổngthể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030 (Đề án 641). Đây là lần đầutiên Việt Nam có một đề án về phát triển thể lực, tầm vóc góp phần cải tạo giống nòi. Chính vì thế,Hội nghị đã thu hút sự chú ý của đông đảo các nhà khoa học, các bộ, ngành… Phát biểu tại hộinghị, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Lê Khánh Hải nhấn mạnh: “Đề án tổng thể phát triển tầm vóc, thểlực Việt Nam giai đoạn 2011 – 2013 có ý nghĩa nhân văn cao nhằm mục đích nâng cao chất lượng cuộcsống và tuổi thọ của nhân dân, đặc biệt là góp phần đào tạo nguồn lực chất lượng cao thực hiện côngnghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Tổng kinh phí dự kiến để thực hiện hiện án này (tính theo thời giá hiện nay) vào khoảng 6.449 tỷđồng, trong đó kinh phí Trung ương là 3.267 tỷ đồng (50%), còn lại là nguồn ngân sách địa phương vàvốn xã hội hóa.