Đắp đất

A: nhà tôi mới làm đắp đất làm móng nhà thuê người ta đầm hết mất 10 triệu tiền công ông ạ

B: Ôi trời ơi nhà tôi năm ngoái có cần thuê xu nào mà đất vẫn chắc nịch để xây nhà nè

A: Sao có chuyện như vậy được.

B: Chứ sao không được, cái bà nhà tôi hơn 90 kg ngày nào cũng đi đi lại lại trên nền đất ấy có mấy hôm là đất chặt liền

A: Vậy thì tiết kiệm quá nhỉ!

Thú nhún VIVADO/Tổ hợp cầu trượt VIVADO/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Trẻ em)/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Người lớn)/ Thiết bị TDTT Công viên/Thiết bị TDTT Trường học/Thiết bị TDTT doanh trại/Sân chơi cộng đồng/