Glocal Venture (Vietnam)

GVI là một tổ chức phi lợi nhuận đăng ký trụ sở tại Keller, Texas (thuộc khu vực Dallas-Fort Worth) và có văn phòng đại diện tại Hà Nội, Việt Nam. GVI đã có mặt tại Việt Nam từ năm 1995. Năm 2003, GVI bắt đầu thấy tầm quan trọng của việc huy động các tình nguyện viên tham gia vào các cộng đồng ở Việt Nam để mang lại sự chuyển đổi. GVI đã được chính phủ Việt Nam công nhận là một tổ chức phi chính phủ quốc tế (INGO) từ năm 2005. Để tiếp tục thực hiện mục tiêu này, GVI đã mở một văn phòng đại diện tại Hà Nội vào năm 2007. VIVADO đồng hành cùng các dự án thiện nguyện của GVI Việt Nam từ năm 2015 tại các trường học thuộc huyện Bắc Hà, Sapa (Lào Cai).
https://www.glocalventures.org/about-overview