Có tác dụng

Một bệnh nhân mới vào bệnh viện hỏi bệnh nhân đã nằm lâu ngày:
– Theo chị, việc chữa trị ở đây có giúp gì được ai không?
– Có chứ. Chị cứ nhìn những nhân viên phục vụ béo tốt, mặc đẹp ở đây thì rõ.

Thú nhún VIVADO/Tổ hợp cầu trượt VIVADO/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Trẻ em)/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Người lớn)/ Thiết bị TDTT Công viên/Thiết bị TDTT Trường học/Thiết bị TDTT doanh trại/Sân chơi cộng đồng/