Chạy chậm

Thấy chồng thất thểu đi bộ về nhà, vợ hỏi: “Xe máy của anh đâu rồi?”.

– Bị cảnh sát giao thông giữ rồi.

– Sao vậy?

– Tại chạy chậm quá.

– Chạy chậm sẽ an toàn hơn, sao lại phạt?

– Không! Tại tôi chạy chậm nên mới bị cảnh sát đuổi kịp.

Thú nhún VIVADO/Tổ hợp cầu trượt VIVADO/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Trẻ em)/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Người lớn)/ Thiết bị TDTT Công viên/Thiết bị TDTT Trường học/Thiết bị TDTT doanh trại/Sân chơi cộng đồng/