Tư vấn lắp đặt

(VIVADO -2013) Các thiết bị vận động ngoài trời được thiết kế dễ dàng cho việc di chuyển, lắp đặt.

Thiết bị vận động VIVADO có thể được lắp đặt trên các mặt bằng:

1.Mặt sân bê tông có sẵn.

2. Mặt sân cỏ tự nhiên.

3. Mặt sân cỏ nhân tạo.

4. Mặt sân trải nhựa Atsphal.

5. Mặt sân rải cát, sỏi, đá dăm.

6. Mặt sàn gỗ.

7. Mặt sàn đá Granit

8. Mặt sân cao su tổng hợp

1. LẮP THIẾT BỊ SỬ DỤNG VÍT NỞ TRÊN NỀN BÊ TÔNG CÓ SẴN

( Nền bê tông có sẵn dày tối thiểu 10cm. Nếu là nền mới, sau khi đổ bê tông 20 ngày mới được bắt vít)

2. LẮP THIẾT BỊ SỬ DỤNG KẾT CẤU ĐÚC SẴN

Đào hố sâu 60cm x 50cm x 50cm, đặt kết cấu bu-lông xuống hố, đổ bê tông tiêu chuẩn lấp đầy, chừa phần bắt vít và nắp chụp chân thiết bị)

3. LẮP THIẾT BỊ SỬ DỤNG KẾT CẤU ĐINH BU LÔNG

Gia cường đinh Bu-lông bằng ống thép nối dài 40cm – Đào hố sâu 60cm x 50cm x 50cm, đặt kết cấu bu-lông xuống hố, đổ bê tông tiêu chuẩn lấp đầy, chừa phần bắt vít và nắp chụp chân thiết bị. Sau khi bê tông liên kết cứng, từ 7 – 10 ngày, tiến hành lắp thiết bị.

Mỗi thiết bị đều có bản vẽ hướng dẫn lắp đặt chi tiết, người sử dụng có thể dễ dàng tự lắp đặt các thiết bị vận động VIVADO.

Bước 1:IMG_3471

Bước 2:

IMG_3468

Bước 3:

IMG_3476