Thao tác khác nhau

Ông chồng đèo bà vợ ục ịch đến thẩm mỹ viện. Đến nơi bà ta vào trong để sửa sang sắc đẹp, còn ông ở ngoài tranh thủ sửa xe. 

Khi trở ra bà vợ hỏi:

– Ông làm gì đấy?

– Tra mỡ vào xe cho dễ đi! Thế còn bà?

– Hút mỡ khỏi người cho dễ đi!

Thú nhún VIVADO/Tổ hợp cầu trượt VIVADO/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Trẻ em)/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Người lớn)/ Thiết bị TDTT Công viên/Thiết bị TDTT Trường học/Thiết bị TDTT doanh trại/Sân chơi cộng đồng/