VIVADO @ Trường cao đẳng ANND1

THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Dự án: Sân tập luyện TDTT ngoài trời – Trường cao đẳng ANND1
  • Địa điểm: Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội.
  • Chủ đầu tư: Trường cao đẳng ANND1
  • Thời gian hoàn thành: Tháng 5/2018
  • Hạng mục: Thiết bị TDTT ngoài trời
  • Thiết kế – Cung cấp – Lắp đặt: VIVADO JSC
Hình ảnh liên quan