Trường Tiểu học Bát Tràng (Gia Lâm – Hà Nội)

THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Dự án: Sân chơi trẻ em ngoài trời trường tiểu học Bát Tràng
  • Chủ đầu tư: Cộng đồng dân cư Bát Tràng
  • Vị trí: Trường tiểu học Bát Tràng, xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
  • Thời gian hoàn thành: Tháng 03/2016
  • Thiết bị: Các thiết bị Sân chơi trẻ em ngoài trời , xích đu, bập bênh…
  • Thiết kế – Cung cấp – Lắp đặt: VIVADO Co.Ltd
Hình ảnh liên quan