Tổ hợp cầu trượt VVD-P45

  • Dành cho lứa tuổi: 3 -15 tuổi
  • Công suất sử dụng: 5-15 trẻ em chơi cùng lúc.
  • Kích thước (Dài – Rộng – Cao) : 490 x 250 x 430cm
  • Không gian lắp đặt (Dài – Rộng – Cao): 890 x 650 x 430cm
Hình ảnh liên quan