Tổ hợp cầu trượt sân chơi trẻ em VVD-P49

  • Kích thước (Dài – Rộng – Cao) : 550 x 400 x 390cm
  • Không gian lắp đặt (Dài – Rộng – Cao): 950 x 800 x 390cm
Hình ảnh liên quan