Thiết bị vận động dành cho trường tiểu học

Tiểu học là cấp học nền tảng trong nhà trường phổ thông, sự phát triển thể chất của học sinh tiểu học sẽ tạo tiền đề ban đầu, đóng vai trò nền tảng cho quá trình phát triển thể chất trong tương lai của các em nói riêng và cho thế hệ trẻ Việt Nam nói chung. Nhu cầu được hoạt động vui chơi, giải trí, tập luyện TDTT đối với học sinh tiểu học cũng không kém phần quan trọng như học văn hóa.

Trẻ em đến trường tiểu học, ngoài việc học tập, trang bị kiến thức, rèn luyện những kỹ năng cuộc sống, cần phải được hoạt động vui chơi lành mạnh. Muốn hoạt động vui chơi của trẻ em được bổ ích và hiệu quả, cần thiết phải có dụng cụ, thiết bị đồ chơi cho các em. Hiện nay tại một số trường tiểu học, do có sự đầu tư từ những nguồn kinh phí khác nhau, đã có một số loại dụng cụ, thiết bị đồ chơi nhằm phục vụ cho học sinh vui chơi, hoạt động, song chưa có tài liệu nào hướng dẫn, tổ chức vui chơi cho học sinh tại các trường tiểu học một cách có hiệu quả. Nhu cầu của các trường tiểu học cần có thiết bị đồ chơi vận động đa năng, nhằm phục vụ cho học sinh là có thực và rất lớn, cần được quan tâm một cách đúng mức với chiến lược lâu dài nhằm phát triển thể lực, sức khoẻ, giáo dục toàn diện cho học sinh tiểu học nước ta.

Hình ảnh liên quan