Sân thể thao Công ty Than Uông Bí (Quảng Ninh)

THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Dự án: Sân chơi cộng đồng các khu Tập thế công ty than Uông Bí
  • Địa điểm:  Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
  • Chủ đầu tư:  Công ty than Uông Bí
  • Thời gian hoàn thành: Tháng 3/2021
  • Thiết bị: Các thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO
  • Thiết kế – Cung cấp – Lắp đặt: VIVADO Co.Ltd
Hình ảnh liên quan