Sân tập TDTT@Agribank Tiên Du

THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Dự án: Sân tập TDTT cán bộ công nhân viên ngân hàng NN và PTNT huyện Tiên Du
  • Địa điểm: Thị trấn Lim, huyện Tiên Du, Bắc Ninh
  • Chủ đầu tư:  Công đoàn ngân hàng NN và PTNT huyện Tiên Du
  • Thời gian hoàn thành: Tháng 1/2018
  • Thiết bị: Các thiết bị TDTT ngoài trời…
  • Thiết kế – Cung cấp – Lắp đặt: VIVADO Co.ltd
Hình ảnh liên quan