Sân chơi cộng đồng P. Trần Lãm – TP Thái Bình

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án: Sân chơi cộng đồng
Địa điểm: Phường Trần Lãm, TP. Thái Bình
Chủ đầu tư: Cụm dân cư P. Trần Lãm, TP. Thái Bình
Thời gian hoàn thành: Tháng 7/2017
Thiết bị: Thiết bị TDTT ngoài trời
Thiết kế – Cung cấp – Lắp đặt: VIVADO Co.Ltd

Hình ảnh liên quan