Sân chơi cộng đồng NVH thôn Dược Thượng, Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội

THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Dự án: Sân chơi cộng đồng.
  • Địa điểm: Thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
  • Chủ đầu tư:  BQL thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
  • Thời gian hoàn thành: Tháng 11/2019
  • Thiết bị: Các thiết bị TDTT ngoài trời (Đi bộ đôi, đạp xe, lắc eo, Đẩy chân,….)
  • Thiết kế – Cung cấp – Lắp đặt: VIVADO Co.ltd
Hình ảnh liên quan