Sân chơi cộng đồng – dự án HANDICO (Đông Anh, Hà Nội)

THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Dự án: Sân chơi cộng đồng Khu nhà ở xã hội tại lô đất CT3, CT4
  • Địa điểm: Khu đô thị mới Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội
  • Chủ đầu tư:  TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI
  • Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2021
  • Thiết bị: Cung cấp lắp đặt các thiết bị TDTT ngoài trời; Thiết bị vận động trẻ em.
  • Thiết kế – Cung cấp – Lắp đặt: VIVADO Co.Ltd
Hình ảnh liên quan