Sân chơi cộng đồng cụm 7 – P. Phúc Lợi, Long Biên

THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Dự án: Sân chơi cộng đồng
  • Địa điểm: Cụm dân cư số 7, phường Phúc Lợi, quận Tây Hồ, Hà Nội.
  • Chủ đầu tư:  Cụm dân cư số 7-8, UBND phường Phúc Lợi.
  • Thời gian hoàn thành: Tháng 10/2018
  • Thiết bị: Thiết bị TDTT ngoài trời
  • Thiết kế – Cung cấp – Lắp đặt: VIVADO Co.Ltd
Hình ảnh liên quan