Mô hình sân chơi trẻ em ngoài trời

Liên kết chặt chẽ với các nhà sản xuất nước ngoài hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị sân chơi, VIVADO hỗ trợ khách hàng trong việc tìm kiếm các thiết bị chất lượng, phù hợp với yêu cầu về mặt bằng , kinh phí cũng như nhu cầu sử dụng một cách hiệu quả nhất. Thông qua việc giới thiệu, cung cấp các mô hình sân chơi hiện đại, với tiêu chuẩn an toàn cao, VIVADO mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn tốt nhất, tương xứng với giá trị đầu tư.

VIVADO đồng hành cùng khách hàng:

  • Lên ý tưởng chủ đề cho công trình.
  • Lựa chọn các thiết bị sân chơi phù hợp về công năng, đối tượng sử dụng và giá trị đầu tư.
  • Lựa chọn sản phẩm chất lượng tốt nhất với khả năng tài chính cho phép.
  • Thiết kế mô hình sân chơi với các hạng mục thiết bị đã lựa chọn.
  • Cung cấp các bản vẽ thiết kế cho hồ sơ dự án cùng các thông tin sản phẩm chi tiết.

 

 

Hình ảnh liên quan