Nhận ra

Một cầu thủ khoe với vợ: Nhờ anh đá hỏng đến hai quả 11 mét trong trận vừa rồi, nên giờ ra đường ai cũng nhận ra anh hết em à!

Thú nhún VIVADO/Tổ hợp cầu trượt VIVADO/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Trẻ em)/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Người lớn)/ Thiết bị TDTT Công viên/Thiết bị TDTT Trường học/Thiết bị TDTT doanh trại/Sân chơi cộng đồng/