Mưa rào

Buổi trưa mùa hè, hai bạn Nấm ú và Phi cọt ngồi tán gẫu: Nấm ú: Trời nắng này giờ mà có cơn mưa rào thật lớn thì thích ông nhở ? 

Phi cọt: tui nghĩ là có cách đó, hơn nữa bà có thể làm người hùng nữa đó !

Nấm ú: là sao hở ông ?

Phi cọt: Thì bây giờ chỉ cần bà nhảy ùm xuống con sông sau nhà kiểu gì cả làng chả có mưa rào ! “chạy”

Nấm ú: ?????

Thú nhún VIVADO/Tổ hợp cầu trượt VIVADO/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Trẻ em)/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Người lớn)/ Thiết bị TDTT Công viên/Thiết bị TDTT Trường học/Thiết bị TDTT doanh trại/Sân chơi cộng đồng/