Tây Bắc Group

Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Tây Bắc (tên gọi tắt là Tập đoàn Tây Bắc) được thành lập từ năm 2004, hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản. Đến nay, sau 16 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Tây Bắc đã mở rộng hoạt động trong nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh:

Xây dựng: Khu dân cư, siêu thị, trung tâm mua sắm, chợ hiện đại
Kinh doanh bất động sản
Tư vấn – Quản lý đầu tư bất động sản và xuất nhập khẩu
Lập quy hoạch, thiết kế kiến trúc công trình
Đầu tư xây dựng hạ tầng, kỹ thuật khu đô thị, khu dân cư mới