Đá

Chàng: Em có mê bóng đá không?

Nàng: Đá hả, em nghĩ là em cũng thích!

Chàng: Sao em nghĩ thế?

Nàng: À, xưa giờ em đã từng đá rất nhiều anh rồi!

Thú nhún VIVADO/Tổ hợp cầu trượt VIVADO/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Trẻ em)/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Người lớn)/ Thiết bị TDTT Công viên/Thiết bị TDTT Trường học/Thiết bị TDTT doanh trại/Sân chơi cộng đồng/